تاثیر عوامل خانوادگی در بزهکاری نوجوانان

(تعداد رای: 4)

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد.

( حجم فایل: 25 KB )

قیمت: 1,400 تومان

تعداد صفحات: 19
مقطع: کاردانی
فهرست مطالب: خیر
دارای منابع و مآخذ: خیر

 

 

 بیان مسئله: غرض از بزهکاری رفتاری نابهنجار و اغلب دارای جنبه ضد اجتماعی است بزهکاری به ارتکائ جرم هایی اطلاق می شود که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته است. تعیین میزان این سن با قانون است و برحسب جوامع مختلف متفاوت است. خانواده ها اغلب اینگونه مسائل را به گردن تعلیم و تربیت یا جامعه می اندازند. در حالی که 75% از شخصیت کودک در هنگام ورود به مدرسه شکل گرفته و تاثیر خانوادگی تقریباً 3 باربر تاثیر آموزشگاهی است.

 
هدف تحقیق:
شناخت عواملی است که در محیط خانواده موجب بزهکاری می شود. شناخت هر یک از این عوامل به خانواده ها کمک می کند که هر یک در مورد آینده فرزندان خود تصمیم مثبت بگیرند.
 
ضرورت تحقیق: 
شناخت عواملی است که در محیط خانواده موجب بزهکاری می شود. شناخت هر یک از این عوامل به خانواده ها کمک می کند که هر یک در مورد آینده فرزندان خود تصمیم مثبت بگیرند
 
ضرورت تحقیق:
اگر این تحقیق به نتیجه مطلوبی برسد می توان با ارائه راهکارهای مناسب زمینه بزهکاری را از دوران کودکی در خانواده از بین برد.
فرضیه های تحقیق:
1- اعتیاد والدین به مواد مخدر با بزهکاری فرزندانشان رابطه دارد.
2- بیسوادی والدین با بزهکاری فرزندانشان رابطه دارد.
3- جدایی (طلاق) والدین با بزهکاری فرزندانشان رابطه دارد.
 
جامعه تحقیق:
گروهی از نوجوانان بزهکاری در کانون اصلاح و تربیت تهران گروهی از نوجوانان بزهکاری و غیربزهکار در پارک ملت و گروهی از نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار واقع در کوه توچال
نمونه تحقیق:
تعداد 50 نفر از نوجوانان که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند.
 
ابزار تحقیق:
پرسشنامه محقق ساخته است دارای 20 سوال می باشد. تعدادی از سوالات مستقیماً به متغیرهای تحقیق مربوط می شوند. بقیه سوالات برای تحلیل نتایج طرح شده اند ودر واقع مربوط می شوند به هویت شخصی افراد...